Overdub

Data

Divendres 4 d'agost

L'any 1925 apareixen per primer cop els dispositius electromagnètics que permeten capturar, amplificar, filtrar i balancejar l'àudio. L'artista escolta i crea noves obres a través de la improvisació sobre altres gravacions originals. El resultat d'aquesta barreja és anomenat Overdubbing. L'any 2017 el col·lectiu Overdub es presenta dins el bosc de Can Ginebreda per deixar constància d'una de les tècniques més xocants a l'hora d'improvisar i fer tremolar a tothom amb els seus greus i el seu dinamisme.